Vishwas Parkha Jaayega, Anand Samjho song lyrics | Anil kant song - we worship lyrics

search song

Tuesday 16 June 2020

Vishwas Parkha Jaayega, Anand Samjho song lyrics | Anil kant song

Vishwas Parkha Jaayega, Anand Samjho
Shaitaan Tumko Darayega, Anand Samjho
Hogi Pariksha Dheeraj Badhega
Tapne Ke Pashchaat Sona Banega
Anand Samjho-2

Seema Ke Baahar Pariksha Na Hogi
Yesu Ki Marzi Se Har Baat Hogi
Jitna Vachan Mein Samaayega, Anand Samjho-2

Yesu Vachan Ka Upyog Karna
Kaisi Bhi Aafat Ho Bilkul Na Darna
Us Paar Yesu Le Jaayega, Anand Samjho-2

 


No comments:

Post a Comment