Bhar De Bhar De Mujhe Bhar De song lyrics | Anil kant song - we worship lyrics

search song

Monday 15 June 2020

Bhar De Bhar De Mujhe Bhar De song lyrics | Anil kant song

Galatians 5:20

Bhar De Bhar De Mujhe Bhar De-2
Paak Ruh Paak Ruh,
Mujhe Apne Massa Se Bhar De
Paak Ruh Paak Ruh,
Mujhe Apne Phalon Se Bhar De
Mujhe Bhar De Bhar De Mujhe Bhar De

Galatians 5:22-23

Premanand Shanti,
Dheeraj Kripa Bhalai
Vishwas Namrata, Aur Saiyam
Paak Ruh Se Bhar Jaayen,
Aatma Ke Phal Laayein
Bhar De Bhar De Mujhe Bhar De-2
Paak Ruh Paak Ruh,
Mujhe Apne Massa Se Bhar De
Paak Ruh Paak Ruh,
Mujhe Apne Phalon Se Bhar De

Galatians 5:16-26

Ruh Ke Sabab Se Zinda Hue Hain,
Ruh Ke Mutabik Chalte Rahein
Uske Vachan Pe Amal Karein Aur
Mann Jo Chahe Voh Na Karein
Nasihat Ruh Ki Maanein,
Masih Ko Awwal Jaane
Khwahishon Ko Apni
Krus Pe Rakhein
Ruh Ke Kaamon Mein Nahin
Hoti Kabhi Burai

Ephesians 5:1, 6

Jaise Masih Ne Ki Hai Mohabbat
Aur Khud Ko Qurbaan Kiya
Uski Tarah Hum, Bante Jaayein
Yeh Usne Paigaam Diya
Kahin Dhokha Na Khana,
Gunahon Mein Na Aana
Kho Na Jaana Duniya Ki Raahon Mein
Andhera Tha Pehle, Nayi Roshni Aayi
Prem Anand Shanti,
Dheeraj Kripa Bhalai

 


No comments:

Post a Comment