Yeshu Ke Naam Me Shifa Hai song lyrics | Anil kant song - we worship lyrics

search song

Thursday 25 June 2020

Yeshu Ke Naam Me Shifa Hai song lyrics | Anil kant song

Yeshu Ke Naam Me Shifa Hai - 2
Yeshi Kalaam Me Lika Hai - 2

Yeshu Ke Naam Me Shifa Hai - Shifa Hai
Yeshi Kalaam Me Likha Hai - Likha Hai
Yeshu Se Shaitaan Hara Hai 0 Hara Hai
Yeshu Ne Usko Mara Hai - Mara Hai

Yeshu Ne Khoon Bahaya Hai - Bahaya Hai

Yeshu Ne Humko Bachaya Hai

Yeshu Hai Saccha Masiha

Padh Ke Kalaam Dekh Lo

Padh Ke Kalaam Dekh Lo

Padh Ke Kalaam Dekh Lo - 2
Am
Padh Ke Kalaam Dekh Lo

Padh Ke Kalaam Dekh Lo


Yeshu Se Derti Hai Badruhe Saari

Yeshu Se Derti Hai Her Bimari

Yeshu Ke Pyaro Dukh Se Na Haro

Yeshu Ko Sacche Man Se Pukaro
Am
Yeshu Ka Wada Saccha Hai - Saccha Hai
Jo Bhi Wo Kehta Hai Hota Hai - Hota Hai

Yeshu Yehowah Rafa Hai

Yeshu Khuda Ka Hai Beta
Am
Padh Ke Kalaam Dekh Lo ....

Yeshu Ke Pairo Ko Ashko Se Dho Ker
Yu Kaha Tha Meriyem Ne Ro Ker
Yaha Ager Tu Aye Rabbi Hota
Humara Bhai Lazer Na Merta
Kaha Yeshu Ne Aye Lazer - Aye Lazer
Aa Nikal Kaber Se Bahar - Aa Bahar
Chaar Dino Ka Wo Murda
Pal Me Ho Gaya Zinda
Padh Ke Kalaam Dekh Lo....

Yeshu Yehowah Raaja Ke Jaisa
Hua A Koi Hoga Na Koi
Yehowah Shamma, Yehowah Shaloom
Yehowah Nissi Yehowah Yire
Jald Yeshu Aayega - Aayega
Hum Ko Saath Le Jaega - Le Jaaega
Khuda Ke Paas Humare Liye
Usne Gher Hai Banaya
Padh Ke Kalaam Dekhlo....

 


No comments:

Post a Comment