samarth hai song lyrics | sheldon bangera song - we worship lyrics

search song

Saturday 27 June 2020

samarth hai song lyrics | sheldon bangera song

Kaise Pahuche Hum
Kya Koi Raah Hai?
Paap Me Dube
Khuda To Paak Hai

Is Gulami Se, Kaun Hai Jo Hume Aajad Kare?
Ye Dil Hai Uski Talash Me

Samarth Hai Tere Lahu Me
Paapo Ko Mita Sake
Bandheno Se Chudakar
Kar De Naya

Raat Chai Hai
Saya Maut Ka
Dwar Kar Lo Bandh
Fasah Parv Hai

Mrutyu Dand Se, Kya Hai Jisese Hume Bax Mile?
Is Ghar Ko Uski Talsh Hai

Samarth Hai...

 


No comments:

Post a Comment