Parbaton Ko Dekhunga Mein song lyrics | Anil kant song - we worship lyrics

search song

Friday 19 June 2020

Parbaton Ko Dekhunga Mein song lyrics | Anil kant song

Parbaton Ko Dekhunga Mein (2)

Kaun Hai Madadgar Mera (2)

Mera Madadgaar Khuda Hai (2)

Jisne Zami Aur Aasman Ko Banaya(2)

Parbaton Ko Dekhunga Mein

 

Woh Tere Paanv Ko Phisalne Nahi Dega(2)

Khudavand Hai Tera Jaga Hua 

Tujhe Tanha Na Chodega(2)

Mera Nigehbaan Khuda Hai(2)

Jisne Zami Aur Aasman Ko Banaya (2)

 

Teri Jaan Ko Bala Choo Bhi Na Payegi(2)

Na Garmi Chaand O Suraj Ki Kabhi Tujh Ko Jalayegi (2)

Mera Saibaan Khuda Hai (2)

Jisne Zami Aur Aasman Ko Banaya (2)

 

Parbaton Ko Dekhunga Mein (2)

Kaun Hai Madadgar Mera (2)

Mera Madadgaar Khuda Hai (2)

Jisne Zami Aur Aasman Ko Banaya (2)

 

Parbaton Ko Dekhunga Mein

 


No comments:

Post a Comment