Mahima Mein Raja Aayega, Nyaya Karega Kahega song lyrics | anil kant song - we worship lyrics

search song

Tuesday 9 June 2020

Mahima Mein Raja Aayega, Nyaya Karega Kahega song lyrics | anil kant song

Mahima Mein Raja Aayega, Nyaya Karega Kahega
Swarg Ke Adhikari Ho Jao, Mujhse Har Aashish Le Jao
Jab Main Bhukha Tha, Tumne Khana Diya
Jab Main Pyasa Tha, Tumne Paani Diya
Tha Main Pardesi, Tumne Ghar Mein Rakha
Jab Main Behaal Tha, Tumne Kapada Diya
Haan Main Bimar Tha, Tumne Dekha Mujhe
Quaidkhane Mein Tha Milne Aaye Mujhe

Puchhenge Tab, Wo Dharmi Sab, Humne Yeh Sab Kab Kiya
Tujhko Khana Diya, Tujhko Paani Diya,Humne Bataa Kab Kiya
Yeshu Kahega Sachh Kehta Hoon,Chhote Se Chhote Bhai Ke Saath
Tumne Jo Bhi Kiya Tha Wo Mujhse Kiya,
Tumne Khana Diya Mujhko Diya
Tumne Paani Diya,Mujhko Diya,
Swarg Ke Adhikari Ho Jao,Mujhse Har Aashish Le Jao……..

 


No comments:

Post a Comment