Khuda Se Mango Milega song lyrics | Anil kant song - we worship lyrics

search song

Wednesday 17 June 2020

Khuda Se Mango Milega song lyrics | Anil kant song

Khuda Se Mango Milega
Uska Waeda Hai Wo Dega - 2
Uske Waede Pe Aitebaar Karo

Khuda Se Pyar Karo, Pyar, Pyar Karokhuda Se

Wohi To Raah Hai Sachi
Wohi To Jeewan Hai - 2
Aur Usne Ruh Jo Bheji Hai Saath Herdam Hai - 2
Wo Sada Saath Chalega
Uska Wada Hai Chalega
Uske Wade Pe Aitebaar Karo

Khuda Se Pyar Karo, Pyar Karo, Pyaar Karo

Pehle Uski Badshahat Uski Raah Chuno
Tumko Duniya Ki Her Ek Cheez Bhi
Wo Dega Suno - 2
Wo Jo Kehta Hai Karega
Uska Waeda Hai Karega - 2
Uske Waede Pe Aitbaar Karo

Khuda Se Pyar Karo, Pyar Karo, Pyar Karo

 


No comments:

Post a Comment