Jo Krus Se Lahu, Baha Mere Liye song lyrics | dayanidhi rao - we worship lyrics

search song

Saturday, 27 June 2020

Jo Krus Se Lahu, Baha Mere Liye song lyrics | dayanidhi rao

Jo Krus Se Lahu, Baha Mere Liye (2)
Kafi Hai Wo Mere Gunah, Dhone Ke Liye (2)

Dukho Ko Mere Wo Utha Liya
Apradho Ke Karan Wo Ghayal Hua (2)
Meri Shanti Ke Liye, Uspar Tadna Padi
Us Ke Kode Khane Se Hi, Changa Main Hua…
Jo Krus Se………..

Katore Ko Usne Utha Kar Kaha
Mere Lahu Main Yahi Ek Nayi Vacha (2)
Jo Bahaya E Jaha, Mere Gunaho Ke Liye
Us Par Se Jo Bhi Piye, Kabhi Na Marega…
Jo Krus Se………..

 


No comments:

Post a Comment