Aasmani Khushiyon Se Bhar Do Mujhe song lyrics | Anil kant song - we worship lyrics

search song

Thursday 25 June 2020

Aasmani Khushiyon Se Bhar Do Mujhe song lyrics | Anil kant song

Aasmani Khushiyon Se
Bhar Do Mujhe
Swaragiye Jagahon Pe
Le Chalo Mujhe
Jahan Aap Rehte Ho
Rehna Hai Mujhe
Khudawand-2, Pyare Khudawand

Revelation 21:21
Sone Ki Sadak Hogi Pairon Ke Tale
Massa Hi Massa Hai
Jahan Bhi Chalen
Jahan Aap Chalte Ho Chalna Hai Mujhe, Khudawand..

Revelation 22:1-5
Suraj Charaag Bin Roshni Jahan
Pedon Ke Patton Se Milti Shifa
Zindagi Ke Dariya Se
Peena Hai Mujhe
Khudawand-2.. Pyare Khudawand

 


No comments:

Post a Comment