Hosanna Teree Ham Kare lyrics | - we worship lyrics

search song

Sunday 31 May 2020

Hosanna Teree Ham Kare lyrics |

Hosanna Teree Ham Kare (2)
Gae Khushee Ke Geet (2)
Hosanna Teree Ham Kare
Gae Khushee Ke Geet (2)
Toone Ham Ko Aazaad Kiya (3)

Mahima Teree Ham Kare (2)
Pyaar Bonte Tera (2)
Mahima Teree Ham Kare
Pyaar Bonte Tera (2)
Toone Hamase Hai Pyaar Kiya (3)

Stuti Teree Ham Karen (2)
Aatma Aur Sachchaee Se (2)
Stuti Teree Ham Karen
Aatma Aur Sachchaee Se (2)
Toone Hamako Udvaar Kiya (3)

 


No comments:

Post a Comment