Aatma Mandalaata Pavitr Aatma Mandalaata lyrics | hindi christian song lyrics | worship song lyrics | jesus hindi song lyrics - we worship lyrics

search song

Sunday 3 May 2020

Aatma Mandalaata Pavitr Aatma Mandalaata lyrics | hindi christian song lyrics | worship song lyrics | jesus hindi song lyricsAatma Mandalaata, Pavitr Aatma Mandalaata- (2)
Pentekost Ke Din Samaan, Aatma Mandalaata (2)


1. Andhe Dekhate Hai (2)
Yeeshu Maseeh Ke Naam Se, Andhe Dekhate Hain


2. Bahare Sunate Hai (2)
Yeeshu Maseeh Ke Naam Se Bahare Sunate Hain


3. Langade Chalate Hain (2)
Yeeshu Maseeh Ke Naam Se, Lagade Chalate Hain


4. Kodhee Shuddh Hote Hain (2)
Yeeshu Maseeh Ke Naam Se Kodhee Shuddh Hote


5. Paapee Kshama Paate Hain (2)
Yeeshu Maseeh Ke Naam Se, Paapee Kshama Paat

No comments:

Post a Comment