Pavan Hai Vah Prabhu Hamara lyrics | hindi christian song lyrics | worship song lyrics | jesus hindi song lyrics - we worship lyrics

search song

Monday 20 April 2020

Pavan Hai Vah Prabhu Hamara lyrics | hindi christian song lyrics | worship song lyrics | jesus hindi song lyrics


  Pavan Hai Vah Prabhu Hamara
 Usaki Jay, Jayakara Karo
 Nirbala Ka Vaha Bala Hai N'yara,
 Usaki Jay Jayakara Karo
 Jaya Ho (6)
1.Din Dukhiyo Ka Hai Data
 Bha?Ake Hu'o? Ko Raha Dikhata
 Sidhe Marga Me? Hame? Chalata
 Usaki Jaya Jayakara Karo.........
 Jaya Ho (6)
2 Prabhu Hamara Ba?A Mahana
 Niburd'dhiyo? Ko Deta Jñana
 Patito? Ka Vaha Bacata Pra?A
 Usaki Jaya Jayakara Karo........
 Jaya Ho (6)
3 Prabhu Ki Mahima Aparampara
 Jaga Ka Vaha Hai Tara?Ahara
 Mano Use Apana Adhara
 Usaki Jaya Jayakara Karo........
 Jaya Ho (6)No comments:

Post a Comment