Senaon Ka Yahova Hamare sang-sang hai lyrics | hindi christian song lyrics - we worship lyrics

search song

Monday, 30 March 2020

Senaon Ka Yahova Hamare sang-sang hai lyrics | hindi christian song lyricsSenaon Ka Yahova


Senaon Ka Yahova
Hamaare Sang Sang Hai,
Yaakoob Ka Parameshvar
Hamaara Ooncha Gadh Hai

1. Jisane Aakaash Banaaya,
Jisane Prithvee Banaee,
Jo Sarvashaktimaan Prabhu Hai,
Vo Yahova Hamaare Sang-Sang Hai
Senaon Ka Yahova……

2. Samanuda Ko Jisane Dobhaga
Jangal Mein Maarg Ko Nikaala,
Jo Vaayade Ko Karata Hai Poora,
Vo Yahova Hamaare Sang-Sang Hai
 Senaon Ka Yahova…..

3. Laazar Ko Jisane Jilaaya,
Jakkee Ko Jisane Bachaaya,
Jisake Lie Sab Ho Sambhav
Vo Yahova Hamare Sang-Sang hai
Senaon Ka Yahova …….
No comments:

Post a Comment