Ibadat Karo Uski lyrics | hindi christian song lyrics | worship song lyrics | jesus hindi song lyrics - we worship lyrics

search song

Wednesday 4 March 2020

Ibadat Karo Uski lyrics | hindi christian song lyrics | worship song lyrics | jesus hindi song lyrics


Aye Duniya Ke Logon, Oonchi Awaz Karo
Gao Khushi Ke Geet, Uska Gungaan Karo
Ibadat Karo Uski, Ibadat Karo….

Yaad Rakho Ke, Wahi Ik Khuda Hai
Humko Yeh Jeevan, Usi Ne Diya Hai
Us Charagah Se, Hum Sab Hain Aaye
Hamd-O-Sana Ke, Hum Geet Gayen
Rab Ka Tum Shukr Karo
Oonchi Aawaz…..

Naame-Khudawand Kitna Mubarak
Mera Khudawand Kitna Bhala Hai
Rehmat Hai Uski Sadiyon Purani
Wafa Ka Azal Se, Yahi Silsila Hai
Us Par Imaan Dharo, Uske Ghar Aao Chalo
Gao Khushi Ke Geet, Uska Gungaan Karo
Ibadat Karo Uski, Ibadat Karo….


No comments:

Post a Comment