Masih jalaal ki umeed lyrics | hindi christian song lyrics | worship song lyrics | jesus hindi song lyrics - we worship lyrics

search song

Friday 28 February 2020

Masih jalaal ki umeed lyrics | hindi christian song lyrics | worship song lyrics | jesus hindi song lyricsMasih Jalaal Ki Umeed
Mujhpar Khudawand Ne Yeh

Zaahir Karna Chaha

Gair- Kaumon Se Usne

Baahar Mujhe Nikala

Mujhe Di Jalaal Ki Daulat

Yeh Bhed Mujhe Sikhlaya

Ke Masiha Mujh Mein Rehta Hai


Uski Khatir Dukh Sehta Hoon

Saath Masih Ke Khush Rehta Hoon

Dil Se Jaan Se Aur Akl Se

Pyar Khudawand Se Karta Hoon

Khadim Banaa Hoon Main Uska

Main Uske Kaam Karoonga

Jo Usne Sikhayi Baatein

Saari Duniya Se Kahoonga


Sabko Ye Daulat Baatenge

Muft Mila Hai Muft Mein Denge

Quwwat Hai Woh, Taaqat Hai Woh

Jo Paayen Woh Kaamil Honge


Aao Sunayen Hum Chal Ke

Sab Duniya Ko Khushkhabri

Ab Jaan Le Duniya Wale

Yeh Bhed Ki Baatein Ghehri
No comments:

Post a Comment