Antim dinon ke abhishek lyrics | hindi christian song lyrics | worship song lyrics | jesus hindi song lyrics - we worship lyrics

search song

Thursday 27 February 2020

Antim dinon ke abhishek lyrics | hindi christian song lyrics | worship song lyrics | jesus hindi song lyricsAntim  Dinon Ke Abhishek
Saare Logon Ke Upar  Tu Bhej
Katni Kaa  Hai  Yah  Samay
Pavitr Aatmaa Se Bhar  De Hmen 
       
            Agni Jibh  Ke Smaan Athahar   Jaa,
Jhonkaa Tuphaan Kaa Leke Aa
Ndi Aatmaa Ki Ham Apar Abhaa
   Sukhi Haddiyon Ki Traai Men
Bdi Senaa Ko Chalte Dekhun
Adhikaar Ki  Vaani Tu De
Pavitr Aatmaa Men Nbuvat Akrun


   Karmel Aparvat  Ki Praarthnaa Men
Chhote Baadal Ko Uthte Dekhun
Aahaab Jaise Kaanpaa
    Vhi Agni Ko Ham Apar Tu Bhej

    Sinaay Aparvat Ki Choti Par Main
Agni Jvaalaa Ko Jalte Dekhunn
Esraaal Ke He Khudaa
Vhi Agni Ko Ham Apar Tu Bhej


No comments:

Post a Comment